Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

 

Tiia Maaria

Hyvinvointia ja tasapainoa elämääsi

Osteopatia - Hieronta 

Manuaalinen terapia - Jooga - Lifecoach

Tiia Maaria - Hyvinvointia ja tasapainoa elämääsi (selosteessa: Tiia Maaria Tmi)

rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.

www.tiiamaaria.fi sähköpostilistalle kirjautuessa luovutetaan sähköpostiosoite Tiia Maaria Tmi:n käyttöön. Käytöstä vastaa Tiia Helomaa, joka lupaa käyttää sähköpostiosoitteita vain Tiia Maaria Tmi:n asiakkaille ja uutiskirjeen tilaajille hyödyllisen tiedon jakamiseen.

Yksityisyys ja tietosuoja
Tiia Maaria Tmi:n asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa.
www.tiiamaaria.fi -sivulla ei säilytetä kuluttajan pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

Yhteystietojen poiston Tiia Maaria Tmi:n sähköpostilistalta saa voimaan välittömästi ilmoittamalla pyyntö rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä
Tiia Maaria Tmi (y-tunnus: 3098104-9)
www.tiiamaaria.fi
Tiia Helomaa, p. 050-3000288
Sähköposti: tiia.helomaa@gmail.com

 

Rekisterin nimi
Tiia Maaria Tmi:n sähköpostirekisteri, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva asiakasrekisteri.

Lisäksi erillinen Tiia Maari Tmi - Hieronta rekisteri terveydenhoidossa määriteltyä hierontaa varten (lain mukaan ylläpidettävä potilasrekisteri).

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijainen peruste on Tiia Maaria Tmi:n asiakkaan ja Tiia Maaria Tmi:n välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilö on Tiia Maaria Tmi:n asiakas tai rekisteröitynyt muussa yhteydessä Tiia Maaria Tmi:n sähköpostituslistalle antamalla yhteystietonsa.

Tiia Maaria Tmi - Hieronta rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Tiia Maaria Tmi:n ja sen asiakkaiden välisen asiakas-, ja hoitosuhteen suunnitteleminen, hoitaminen ja ylläpito. Rekisteritietoja käytetään palvelun käyttäjien tunnistamiseen ja palvelun aktivoimiseen, toteuttamiseen, hallintaan, laskuttamiseen sekä asiakastiedottamiseen. Tietoja voidaan käyttää myös palveluiden väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen.

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Tiia Maaria Tmi:n asiakkaille hyödyllisten asioiden tiedottaminen, asiakasrekisterin ylläpitäminen. Rekisteriä käytetään myös asiakaskyselyihin, tiedottamiseen ja toiminnan kehittämiseen.
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille vain lain niin edellyttäessä. Henkilön ja tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvollisuudesta.

 

Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite

Tiia Maaria Tmi - hieronta rekisterin sisältämät tiedot:

Nimi, ajanvaraustiedot (ajankohta, paikka, varauspäivä), laskutus- ja maksutiedot, s-postiosoite, puhelinnumero, sukupuoli, sosiaaliturvatunnus, kotikunta, käyttäjän asiakas-, tutkimus- ja hoitosuhteen suunnittelemisen, hoitamisen ja ylläpidon kannalta tarvittavat terveydentilatiedot. Näiden lisäksi muut käyttäjän itsensä antamat tiedot.

 

Tietolähteet

Rekisteröity itse tai rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään ja asiointiin liittyvät tapahtumat.

Tiia Maaria Tmi - Hieronta rekisterin tietolähteet: Tietoja saadaan käyttäjältä itseltään hänen rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi tai varatessaan aikaa, sekä hoitotapahtuman aikana tehtävien kirjausten muodossa. Tämän lisäksi tietoja saadaan käyttäjän muutoin käyttäessä palveluita.

 

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta rekistereiden ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa käyttäjän suostumuksella kolmansille osapuolille, kuten muille terveydenhuoltolaitoksille. Tietoja voidaan myös luovuttaa, mikäli Suomen laki niin edellyttää.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain sen ajan,  kun se on asianmukaista tai kunnes uutiskirjeen tilaaja peruu tilauksensa. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistamista.

Tiia Maaria Tmi - Hieronta rekisteri: Tietoja säilytetään terveydenhuollon potilasrekisterissä lain vaatima aika.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Tiia Maaria Tmi:n sisäisiä käyttäjäoikeuksia, jotka luovuttaa Tiia Helomaa. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.

Tiia Maaria Tmi - Hieronta rekisterin suojauksien periaatteet

Manuaalinen aineisto: Manuaalinen tieto skannataan digitaaliseen muotoon ja säilytetään yllä mainitulla tavalla. Paperiset versiot tuhotaan silppurilla.

ATK:lla käsiteltävät tiedot: Käyttäjä voi kirjautua palveluun käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjätunnuksiin liittyvät salasanat säilytetään salattuina. Rekisterin käyttöoikeus on vain sellaisilla henkilöillä, joilla on pääsy tietoihin tämän rekisterin käyttötarkoituksen mukaisten tehtävien ja teknisten ylläpitotoimien suorittamista varten. Rekisteritietoja säilytetään alan yleisten käytäntöjen mukaan suojatuissa palvelintiloissa.

 

Tarkistusoikeus

Reksiteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastupyynnöt osoitetaan Tiia Helomaalle, yhteystiedot yllä.

Oikeus vaatia korjaamista

Tiia Maaria Tmi oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan käsittelyn kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan Tiia Helomaalle, yhteystiedot yllä.